• Golfbaan Open
 • Qualifying Nee
 • Handicarts toegestaan Nee
 • Draagtas verplicht Nee
 • Zomergreen Nee

Baanreglement

Gepubliceerd op : 27 mei 2016Geschreven door : Joost VerheijenJoost VerheijenCategorieën :

BAANREGLEMENT 2015

Inleiding

De leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk als ook de gasten zijn gebonden aan regels wanneer zij gebruik maken van de faciliteiten van de club. De basis van dit reglement ligt bij de Etiquette Regels zoals te vinden in het Regelboekje. Daarnaast gelden er de nu volgende regels.

A Toegang tot de baan.
De speler dient in het bezit te zijn van een geldig handicapbewijs van de NGF, of van een buitenlandse zusterorganisatie met minimaal Hcp 54.
De speler dient tevens lid te zijn van Golfclub Landgoed Nieuwkerk, of te beschikken over een greenfeekaart.
De speler met baanpermissie dient te worden begeleid door een speler met handicap 36 of lager.

B Starttijden en standing.

 1. de speler dient zich bij aankomst te melden in het clubhuis. De, starttijd wordt bepaald door de ballenspiraal op de eerste Tee, tenzij een groep een starttijd heeft gereserveerd of toegewezen heeft gekregen.
 2. Sponsoractiviteiten (met goedkeuring van het bestuur) en wedstrijden kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de baan.
 3. De speler dient te starten op Hole 1 tenzij de marshal toestemming geeft op een andere hole te starten.
 4. Spelers die op hole 1 gaan starten dienen te ritsen met eventuele spelers die van hole 9 komen volgens het ritsregelement gepubliceerd op de starthut.
 5. Indien een partij die achttien holes speelt een pauze inlast na hole 9 verliest die partij zijn standing en moet op zijn beurt wachten alsof die partij op hole 1 wil starten.
 6. Baanpersoneel en de Pro hebben altijd voorrang.

C Speeltijden.

Van april tot en met october geldt de regeling:

 1. De baan is open van 7.30 tot zonsondergang.
 2. Indien er een wedstrijd gepland is, wordt de eerste tee een half uur voor de wedstrijd gesloten. De baan is weer open nadat het bordje “TEES GESLOTEN” door de wedstrijd cie. is verwijderd.

Gedragsregels.

 1. Leg plaggen terug en repareer pitchmarks, ook van anderen.
 2. Betreed bunkers vanaf de lage kant en hark deze voor het verlaten aan. Hark het zand niet alleen naar de lage kant maar ook van je af. Leg de hark terug in de bunker met de tanden in de richting van de green.
 3. Laat de vlaggenstok niet op de green vallen en beschadig de hole niet. Plaats de vlaggenstok goed terug.
 4. Rijd niet met de golfkar tussen de bunker en de green, en niet over de apron. Tijdelijke afzettingen mogen worden verwijderd indien zij het spel hinderen, maar dienen na de slag te worden hersteld.
 5. Delen van de baan, afgezet met kettingen zijn verboden terrein voor golfkarren en buggy’s
 6. Laat bij het zoeken naar de bal de kar op de fairway staan zodat een achterop komende flight weet waar U bent. Laat tijdig door.
  Speel een “provisionele bal” als U denkt dat Uw eerste bal moeilijk te vinden zal zijn.
 7. Buggy’s dienen op de aanwezige paden te rijden en de dwanglijnen in de baan te volgen. Het is streng verboden met een buggy op de apron te komen of tussen de bunker en de green door te rijden.
 8. Vermijd sprinklerkoppen en wateraansluitpunten in de baan. Ontzie de “mounts”, vooral met buggy’s
 9. In de wintermaanden is het bij rode vlaggen op de greens verplicht op de wintergreens te spelen en is het betreden van de zomergreens verboden. Niet in gebruik zijnde wintergreens zijn GUR en dienen te worden ontweken.
 10. Het is verboden in de vijvers naar ballen te vissen, met uitzondering van de eigen bal ter identificatie.
  Aanwijzingen van de Marshal dienen onverwijld opgevolgd te worden.
 11. Roken in de baan is toegestaan mits er geen peuken worden achtergelaten

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers