• Golfbaan Open
 • Qualifying Nee
 • Handicarts toegestaan Nee
 • Draagtas verplicht Nee
 • Zomergreen Nee

Les- en trainingstrajecten

Gepubliceerd op : 11 augustus 2017Geschreven door : Joost VerheijenJoost VerheijenCategorieën : Geen categorie

Samen het beste uit jezelf halen!

Lessen & trainingen.

 

 

Waarom les/ training?

 

 • Sneller resultaat dan alleen “zoeken”.
 • Medisch verantwoord blijven bewegen.
 • (golf) fit blijven.
 • (Sneller) vooruitgang boeken is leuk!
 • Verlies in afstand minimaliseren of vergroten.

 

 

Les- en Trainingstrajecten:

Vanuit de ambitie het spelplezier én de prestaties te verbeteren, omdat iedereen met plezier en beter wil leren golfen is het volgende les-aanbod samengesteld.

Een aanbod waarvan we hopen dat iedereen een les of trainingstraject kan vinden die bij zijn haar voorkeur, niveau, ambitie en levensstijl past. Niet iedereen leert en/of traint op dezelfde manier.

Hieronder worden 4 verschillende trajecten uitgelicht. Het werken in traject-vorm, in plaats van losse lessen, heeft de voorkeur. Een doelstelling vraagt om een plan, een quick-fix is geen blijvende oplossing.

Het is essentieel te bepalen wat een golfer ambieert én motiveert om tot goed geformuleerde doelstellingen te komen.

Dit gebeurd bij alle les-trajecten door middel van een intake. Na de formulering van de doelstelling kunnen we samen op zoek naar de meest geschikte en effectieve manier van lessen of trainen. Daarbij houden we altijd rekening met het niveau en met de mate waarin een golfer wil en kan trainen dan wel spelen.

Hoe ziet er een les qua opbouw uit?

Lesopbouw:

 1. Korte lesintake
 2. Wat gaat er goed, wat kan er beter?
 3. Waarom gebeurt dit?
 4. Hoe gaan we dit aanpakken?
 5. Oefenen van deze aanpak en de daarbij behorende oefeningen.
 6. Lesadministratie door de pro per mail, online agenda of NGF-golfacademie of WhatsApp.

Een lesuur/ sessie duurt 50 of 25 minuten. De 10-5 minuten die overblijft is nodig voor lesafsluiting en verplaatsing.

SPECIAAL: Kennismakingstrainingen, maanden september en oktober!

Wat is het?:

Trainen! Op vaste tijden per week kunt u instromen voor een training. Dit houdt in dat u met maximaal 6 personen tegelijk traint op een bepaald spelonderdeel. Zelfstandig trainen is één van de moeilijkste aspecten in het beter worden van golf. Daarom trainen we samen. We trainen onder begeleiding met duidelijke doelstellingen en met elkaar, met plezier. Daarnaast leren we elkaar ook kennen!

Voor wie is het?:

 • Voor iedereen die kennis wil komen maken met mij.
 • Voor iedereen die wil trainen en bepaalde vaardigheden beter wil beheersen.
 • Het doel van de training is om in een sociale omgeving gezamenlijk te gaan trainen onder begeleiding, stilstand is achteruitgang.

Inhoud:

 • Basistechnieken van alle slagen.
 • Trainen op bepaalde vaardigheden, impliciete kennisoverdracht.
 • Oefenen op macro en micro technieken, expliciete kennisoverdracht.

Beschikbare uren:

 • 4 trainingen totaal per week beschikbaar.
 • Op dinsdag en woensdag: 10.00-11.00 en 2 avonden: 18.30-19.30.
 • De trainingen duren 50 minuten

Aanmelden kan via:

 • Website
 • Secretariaat
 • De pro
 • Of gewoon binnenkomen lopen om te kijken of er plaats is!

Begeleiding/ ondersteuning:

 • Naast de trainingssessies bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om te communiceren met de pro over de vooruitgang / resultaten tussen de sessies in. Mail, WhatAapp, telefonisch, en face to face op de club!

Investering:

 • €10,- per training.

Total game-improvement:

Wat is het?:

Een uitgebreid op maat gemaakt plan om beter te gaan golfen. Beter leren golfen is veel meer dan een goede swing / techniek ontwikkelen.

Voorbeeld: Wanneer we elke clubgolfer met een goede caddie de baan in zouden laten spelen, dan zou men ongetwijfeld al beter gaan spelen. Zo zijn er talloze onderdelen waar men slagen kan winnen. Dat is dan alleen nog maar op het vlak van tactische keuzes.

Voor wie?:

 • Voor 1-2 personen (ongeacht handicap), de sessies worden ingepland over een kalenderjaar óf gewenste periode. Starten kan elk gewenst moment.

Inhoud:

Allereerst volgt intake door middel van een 0-meting in de baan. Hierna worden doelen opgesteld en deze worden genoteerd en meegestuurd met de speler. Het plan wordt SAMEN gemaakt. De motivatie vanuit de speler is leidend.

Op de volgende 5 onderdelen worden meetbare en haalbare doelen gesteld.

 1. Fysiek, er wordt bekeken of men wel in staat is de gewenste beweging te maken die leidt tot het gewenste resultaat.
 2. Techniek, het ontwikkelen van een stabiel bewegingspatroon staat centraal. Het gaat om het maken van een blessure vrije beweging die lengte en controle oplevert. De juiste swing voor u!
 3. Tactiek, aan de hand van de mogelijkheden van de speler gaan we bekijken welke slagen in het spel anders opgelost zouden kunnen worden.
 4. Mentaal, een ronde golf duurt gemiddeld, 1,5 uur-4,5 uur. (9 of 18 holes). Uitgangspunt is dat degene met de minste fouten het beste speelt. Dit vraagt om de juiste mindset. Deze mindset is gekoppeld aan bovenstaande 3 punten.
 5. Materiaal, tijdens de 0-meting wordt bekeken welke clubs voldoen aan de wensen en mogelijkheden van de speler.

Duur:

Onderstaande verdeling is een indicatie, in sessies van 50 minuten. Dit geniet de voorkeur maar kan ook aangepast worden naar gelang de voorkeur van de spelers.

10 sessies van 50 minuten: 2-uur intake en 0-meting, 2-uur coaching, 3-uur les, 3-uur training.

Begeleiding/ ondersteuning:

 • Elke les worden de voortgang en de resultaten genoteerd, bijgehouden. Deze worden visueel en tekstueel meegegeven / gestuurd.
 • Na elke sessie worden digitaal specifieke “drills” meegegeven aan de speler.
 • Naast de trainingssessies bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om te communiceren met de pro over de vooruitgang / resultaten tussen de sessies in. Mail, WhatsApp, telefonisch, en face to face op de club!

Investering:

Totaal 10 sessies van 50 minuten. €55,- per sessie. Gespreid betalen is mogelijk.

 

Specifieke training-trajecten:

Wat is het?

 • Op basis van de intake wordt bepaald aan welk specifieke spel-onderdeel te werken.

Voor wie is het?:

 • Voor iedereen die in kleine korte sessies gericht met de pro wil werken aan het te verbeteren spelonderdeel.

Inhoud:

 • Sessies van 25 minuten in privé-verband tot 50 minuten in groepsverband.

Duur:

 • Sessies van 25 of 50 minuten.

Begeleiding/ ondersteuning:

 • Elke les worden de voortgang en de resultaten genoteerd. Deze worden visueel en tekstueel meegegeven/ gestuurd. We noemen dit de lesadministratie.
 • Na elke sessie worden digitaal specifieke “drills” meegegeven aan de speler.
 • Naast de trainingssessies bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om te communiceren met de pro over de vooruitgang/ resultaten tussen de sessies in. Mail, watsapp, telefonisch, en face tot face op de club!

 

Investering per persoon per sessie:

 • 1 pers. 25 min.: €30,-
 • 1-2 pers. 50 min.: €55,-
 • 3-4 pers. 50 min.: €65,-


 

Beginnerspakket:

Wat is het?

 • Les en training in de basisslagen en principes van de golfsport om vervolgens de baanpermissie te behalen.

Voor wie is het?

 • Voor iedereen die nog nooit of incidenteel gegolfd heeft.

Inhoud:

 • 10 lesuren die bestaan uit:

Ø  3-uur lang spel, (>75 meter en verder). Techniek en vaardigheid.

Ø  3-uur kort spel, (<75meter en korter). Techniek en tactiek

Ø  4-uur baan en theoretische kennis

 

Begeleiding/ ondersteuning:

 • Elke les worden de voortgang en de resultaten genoteerd, bijgehouden. Deze worden visueel en tekstueel meegegeven/ gestuurd.
 • Na elke sessie worden digitaal specifieke “drills” meegegeven aan de speler.
 • Naast de trainingssessies bestaat er natuurlijk de mogelijkheid om te communiceren met de pro over de vooruitgang/ resultaten tussen de sessies in. Mail, watsapp, telefonisch, en face tot face op de club!

 

Investering:

Investering per sessie, gespreid betalen is mogelijk:

 • 1-2 pers. 50 min.: €55,-
 • 3-4 pers. 50 min.: €65,-

 

 

Definities van de les en trainings-vormen

Les/instructie (technische lessen):

Met het verlenen van gerichte instructie de speler(s) duidelijk maken wat de efficiënte en effectieve manier is om te bewegen, voornamelijk gericht op techniek om het gestelde doel te bereiken.

Coaching, baantraining, tactische training:

Door het stellen van gerichte vragen en het geven van gerichte opdrachten de speler sturen in de richting waar voor de speler de verbeterpunten/ strategie liggen betreffende het maken van een realistisch game-plan en een betere score.

Beter of nóg beter om leren gaan met de druk van: “1 kans, 1 bal” in een wedstrijd of qualifying ronde? Dit is een compleet andere beleving dan een mandje ballen op de range of een gezellig rondje met vrienden. Er zijn veel verschillende vormen van concentratie/ focus.

Baantraining, vaardigheidstraining:

Het oefenen van diverse en specifieke situaties/ slagen die om een specifieke vaardigheid vragen. Hierbij ligt het accent op de uitkomst van de slag en vele mindere mate het accent op de techniek.

Technische training:

Naar aanleiding van de intake de speler efficiënter leren trainen/ oefenen laten doen om hiermee het gewenste bewegingspatroon/ vaardigheid eigen te maken.

 

Let op!  Het veranderen van het bewegingspatroon dient eerst volledig begrepen te worden en gaat vervolgensmet kleine stapjes. Daarnaast is het belangrijk om mee te nemen dat bovenstaande trainingsvormen elkaar vaak overlappen en ook op deze wijze geïnterpreteerd dienen te worden.

 

 

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers