• Golfbaan Open
 • Qualifying Ja
 • Handicarts toegestaan Ja
 • Draagtas verplicht Nee
 • Zomergreen Ja

Local rules

Gepubliceerd op : 27 mei 2016Geschreven door : Joost VerheijenJoost VerheijenCategorieën :

 • Buiten de baan wordt aangegeven door de afrastering van het terrein en door palen met witte
  koppen.
 • Markeringen in de baan zijn vaste obstakels en mogen niet worden verwijderd.
 • Aangepaalde bomen en hun boomspiegels zijn vaste obstakels.
 • Routegeleidekettingen en hun steunen alsmede harken en stenen in bunkers zijn losse obstakels.
 • (Delen van) oude greppels, indien niet als hindernis gemarkeerd zijn door de baan.
 • De boom op hole 8/17 voorbij de sloot, omwikkeld met gaas, dient als een vast obstakel te
  worden beschouwd.
 • Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen, blauwe linten aan bomen of
  omgeven met een ononderbroken blauwe lijn. De speler is verplicht de belemmering door GUR
  te ontwijken.
 • Paden en wegen zijn integraal deel van de baan, behalve de oprijlaan.
 • Houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.
 • Bij (laterale) waterhindernissen mag niet de rechte lijn tussen de twee palen als grens worden
  aangemerkt. Als grens geldt de natuurlijke grens ter hoogte van de palen in het talud.
  Indien de bal van een speler in de waterhindernis ligt welke zich bevindt links van de green van
  hole 7/16 of achter de green van hole 5/14, 7/16 of 9/18, mag de speler handelen volgens regel
  26-1a of met één strafslag droppen binnen 2 stoklengten van de paal, gemerkt met “DZ”.
 • Mierenhopen in het bos zijn beschermd gebied en dienen als GUR te worden beschouwd.
 • Het gebruik van hulpmiddelen die uitsluitend afstand meten is toegestaan.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels:
Matchplay: verlies van de hole.
Strokeplay: twee strafslagen.
Afstandpalen en tegels geven de afstand tot midden green aan.

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers