• Golfbaan Open
  • Qualifying Ja
  • Handicarts toegestaan Ja
  • Draagtas verplicht Nee
  • Zomergreen Ja

Geschiedenis

Gepubliceerd op : 27 mei 2016Geschreven door : Joost VerheijenJoost VerheijenCategorieën : Geen categorie

De golfbaan en club zijn sinds 24 juni 1995 op de huidige locatie gevestigd, maar hebben een veel langere historie. Golfclub Landgoed Nieuwkerk is in 1985 gestart op de locatie “Den Rijacker” in Tilburg onder de naam “Eerste Tilburgse Golfclub” (ETG). Door wijziging van de bestemmingsplannen moest er noodgedwongen uitgeweken worden naar een nieuwe locatie  op het Gemeentelijk Sportpark in Goirle. Op dit sportpark werd een provisorische golfbaan aangelegd op de bestaande hockey- en voetbalvelden, met alle bijbehorende ongemakken. Desondanks groeide de golfclub uit tot een volwaardige club, aangesloten bij de NGF als geassocieerd lid. Naarmate het ledental groeide nam ook de wens toe om te kunnen beschikken over een eigen, volwaardige golfbaan.

In dezelfde periode was bij Baron Eric de Jamblinne de Meux het idee ontstaan om op het “Landgoed Nieuwkerk”, eigendom van de familie, een golfbaan aan te leggen. Dit landgoed bestaat uit grote bospercelen en weilanden, doorkruist door het beekje/riviertje De Leye en biedt een habitat voor velerlei soorten vogels, amfibieën, fazanten, reeën en een uitgebreide flora.

Uit de contacten tussen ETG en de Baron is uiteindelijk het initiatief ontstaan  om gezamenlijk een 9 holes golfbaan te realiseren. Deze overeenkomst is aanleiding geweest tot wijziging van de naam van de golfclub in Golfclub ETG Landgoed Nieuwkerk en later in Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

Copyright Golfclub Landgoed Nieuwkerk 2016 - all rights reserved | Powered by Everything About Computers