Zoek
Sluit dit zoekvak.

Baanregels, etiquette & gedrag

De leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk, als ook onze gasten zijn gebonden aan regels wanneer zij gebruik maken van de faciliteiten van onze club. De basis van dit reglement ligt bij de etiquette regels zoals te vinden in het regelboekje. Daarnaast gelden er de volgende regels:

In aanvulling op deze regels zijn ook de tijdelijke plaatselijke regels van toepassing. 

Toegang tot de baan
 1. Golfers met hcp van 54 of lager hebben toegang tot de baan zonder begeleiding.
 2. Golfers met baanpermissie (bv. proefleden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk) dienen de eerste 4 ronden onder begeleiding van een buddy te spelen. Daarna zonder begeleiding mits beoordeling golfvaardigheid en toestemming van de pro.
 3. Golfers zonder baanpermissie (bv. deelnemers golfschool Golfclub Landgoed Nieuwkerk) hebben alleen toegang tot de baan onder begeleiding van de pro.
Starttijden en standing
 1. De speler dient zich bij aankomst te melden in het clubhuis. De starttijd na 12 uur ’s middags wordt bepaald door de ballenspiraal op de eerste tee, tenzij een groep een starttijd heeft gereserveerd of toegewezen heeft gekregen. 
 2. Wanneer u een bal in de spiraal heeft gedaan, is het niet noodzakelijk bij de tee te wachten met uw flight of één afgevaardigde van de flight. Wel dient u er rekening mee te houden dat u tijdig terug bent voor uw “starttijd”. Echter is het lastig uit te rekenen hoe laat u daadwerkelijk aan de beurt bent. Er wordt ’s middags niet meer gestart met een flightinterval zoals we dat wel kennen in de ochtend. Wanneer het veilig is om te starten is de volgende flight aan de beurt.
  Wanneer er flights van hole 9 doorkomen, moet er geritst worden en hebben zij een zeker vorm van “voorrang”.
  Op het moment dat uw bal vooraan ligt in de ballenspiraal en de voorgangers zijn vertrokken, mag men gaan opteeën. Hiervoor is het vanzelfsprekend noodzakelijk dat alle flightgenoten aanwezig zijn.
  Wanneer er reeds is opgeteet, heeft de flight het recht te starten en zal een eventueel achterop komen flight van hole 9 even moeten wachten. Let wel, als u niet, of niet volledig aanwezig bent, als uw bal vooraan ligt, heeft de volgende flight startrecht. Uw beurt is voorbij en uw bal wordt bovenin de spiraal gedaan.
 3. Sponsoractiviteiten (met goedkeuring van het bestuur) en wedstrijden kunnen leiden tot tijdelijke sluiting van de baan.
 4. De speler dient te starten op hole 1 tenzij de marshal toestemming geeft op een andere hole te starten. Spelers die op hole 1 gaan starten, dienen te ritsen met eventuele spelers die van hole 9 komen volgens het rits reglement gepubliceerd op de starters hut.
 5. Indien een partij die 18 holes speelt een pauze inlast na hole 9, verliest die partij zijn standing en moet op zijn beurt wachten alsof die partij op hole 1 wil starten.
 6. Baanpersoneel en de pro hebben altijd voorrang.
Speeltijden

Van april tot en met oktober geldt het volgende: 

 1. De baan is open van 7.30 uur tot zonsondergang.
 2. Indien er een wedstrijd gepland is, wordt de eerste tee een half uur voor de wedstrijd gesloten.
 3. De baan is weer open nadat het bordje “TEES GESLOTEN” door de wedstrijdcommissie is verwijderd.

Vanaf november tot en met maart is de starttijd afhankelijk van de zonsopkomst. Omdat reserveren voor 12 uur verplicht is, kunt u de actuele eerste afslagmogelijkheid online opvragen. 

Gedragsregels
 1. Leg plaggen terug en repareer pitchmarks, ook van anderen.
 2. Betreed bunkers vanaf de lage kant en hark deze voor het verlaten aan. Hark het zand niet alleen naar de lage kant maar ook van u af. Leg de hark terug in de bunker met de tanden in de richting van de green. 
 3. Rijd niet met de golfkar tussen de bunker en de green en niet over de apron. Tijdelijke afzettingen mogen worden verwijderd indien zij het spel hinderen, maar dienen na de slag te worden hersteld.
  Delen van de baan, afgezet met kettingen zijn verboden terrein voor golfkarren en buggy’s.
 4. Laat bij het zoeken naar de bal, uw kar op de fairway staan zodat een achterop komende flight weet waar u bent. Speel een “provisionele bal” als u denkt dat  uw eerste bal moeilijk te vinden zal zijn.
 5. Buggy’s dienen op de aanwezige paden te rijden en de dwanglijnen in de baan te volgen.
 6. Vermijd sprinklerkoppen en wateraansluitpunten in de baan. Ontzie de “mounts”, vooral met buggy’s.
 7. In de wintermaanden is het bij een rode vlaggen bij de starthut verplicht op de wintergreens te spelen en is het betreden van de zomergreens verboden. Niet in gebruik zijnde wintergreens zijn GUR en dienen te worden ontweken.
 8. Het is verboden in de vijvers naar ballen te vissen, met uitzondering van de eigen bal ter identificatie.
 9. Aanwijzingen van de marshal dienen onverwijld opgevolgd te worden.
 10. Roken in de baan is toegestaan tenzij in tijden van droogte op de starthut anders is aangegeven en mits er geen peuken in de baan worden achtergelaten.
 11. Laat snellere flights tijdig door gaan.

Plaatselijke regels

 1. Buiten de baan: Buiten de baan wordt aangegeven door palen met witte koppen.
 2. Algemeen gebied: Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.
 3. Integrale delen van de baan: Grond bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan. De houtsnippers zijn losse natuurlijke voorwerpen.
 4. Abnormale baanomstandigheden: Harde wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig zijn verhard, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens regel 16-1;
 5. Grond in bewerking (G.U.R.) wordt aangegeven door blauwe palen met groene koppen, blauwe linten aan bomen of met een ononderbroken blauwe lijn met één paal met een groene kop en moet worden beschouwd als een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (R16-1) door G.U.R. is de speler verplicht deze belemmering zonder straf te ontwijken volgens R16-1f;
 6. Markeringen van hindernissen zijn vaste obstakels en moeten worden behandeld als abnormale baanomstandigheden. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16-1b;
 7. Aangepaalde bomen inclusief hun boomspiegels zijn G.U.R. Indien er sprake is van een belemmering mag de speler de belemmering ontwijken volgens R16-1b;
 8. Mierenhopen in het bos zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als abnormale baanomstandigheden. Bij een belemmering door een verboden speelzone MOET deze zonder straf ontweken worden volgens R16-1f.
 9. Hindernissen: Bij hindernissen zijn de palen enkel om de hindernis zichtbaar te maken en te identificeren. De grens wordt gevormd door de natuurlijke grens ter hoogte van de palen in het talud; 
 10. Wanneer de bal in een hindernis ligt en een hindernispaal een belemmering vormt voor het spelen van de bal, mag de hindernispaal ontweken worden volgens Regel 16-1b, die als volgt wordt toegepast:
  • Referentiepunt: het dichtstbijzijnde punt zonder enige belemmering moet IN de hindernis liggen;
  • De belemmering door de hindernispaal moet volledig worden ontweken;
  • Droppingzone: moet IN de hindernis zijn waarin de bal tot stilstand is gekomen, niet dichter bij de hole;
  • Ontwijken is niet toegestaan wanneer het duidelijk onredelijk is. Het moge duidelijk zijn dat als de bal sowieso niet te spelen is, ook als de hindernispaal er niet had gestaan, er geen gebruik gemaakt kan worden van deze Plaatselijke Regel.
 11. Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis, welke zich bevinden schuin links achter de green van hole 3/12, achter de green van hole 5/14, 7/16 en 9/18, mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal droppen binnen 2 stoklengten van de paal, gemerkt met “DZ”. Tevens mag een speler gebruik maken van de DZ als de bal op hole 6/15 voorbij de droppingzone de grens van de hindernis aan de rechterkant passeert. Deze zones zijn droppingzones zoals bedoeld in R14-3.
 12.  

Tijdelijke plaatselijke regels: zie publicatiebord en startershut bij hole 1/10

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: Algemene straf

Baanetiquette bevordert een vlotte doorstroming, eenieders veiligheid, sportiviteit, het voorkomt aanstootgevend gedrag en het zorgt voor behoud van de speelkwaliteit van de baan. Wij verzoeken u vriendelijk u aan de onderstaande etiquetteregels te houden:

 • Laat de baan in een betere conditie achter dan u haar aantrof; 
 • Leg te allen tijde uw divots (plaggen) terug, ook op de tee (afslagplaats), stamp ze goed vast, mocht u een plag zien die een ander vergeten is te herstellen, repareer die dan ook; 
 • Na het spelen uit de bunker harkt u de bunker. Voetstappen van voorgangers of van klein wild worden uiteraard meegenomen. Leg na het harken van de bunker de hark terug in de bunker; 
 • Repareer pitchmarks op de green met een pitchfork. Mocht u een pitchmark zien die een ander vergeten is te herstellen, repareer die dan ook. Steek de pitchfork aan de hoge kant van de pitchmark in de grond. Druk de bovenkant van de fork naar het midden boven de inslag (niet andersom) doe dit aan weerszijden van de pitchmark zonder te draaien. Druk tot slot het oppervlakte met de putter glad. Losse stukjes gras niet terugplaatsen; 
 • Zorg ervoor dat er voldoende afstand is tussen u en de voorgaande partij voordat u uw bal slaat; 
 • Mocht u per ongeluk een bal slaan die mogelijk gevaar vormt voor andere spelers, vergeet u dan niet hard ‘FORE!’ te roepen; 
 • Voorkom slow play. Zet bijvoorbeeld uw tas in de richting van de volgende afslagplaats. Vul uw score pas in bij de volgende afslagplaats, niet op de green; 
 • Wees u bewust van uw speltempo. Neem hierbij ook de doorlaatregels in acht (wanneer u het zicht op de flight voor u bent verloren, is er teveel ruimte en is het tijd om de flight achter u door te laten); 
 • Laat een achteropkomende partij tijdig door en bedank even als u doorgelaten wordt; 
 • Als u uw ronde beëindigd heeft, bedankt u uw medespelers; 
 • Alle spelers in de baan dienen hun tas op zichtbare wijze voorzien te hebben van een greenfeelabel of een tassenlabel. Ieder lid heeft het recht en de plicht om spelers zonder tassenlabel of greenfeelabel hierop aan te spreken; 
 • Tijdens het spelen is het gebruik van een GSM zeer storend voor uw medespelers. Vergeet u daarom niet uw telefoon uit te zetten. Beperk het gebruik alleen voor noodgevallen; 
 • Het spelen van meerdere golfers uit één tas is niet toegestaan; 
 • Elke sport vraagt om een sportieve houding van de speler of speelster. Behoudt daarom te allen tijde uw beheersing en gebruik zeker geen grove taal of scheldwoorden en ga niet met materiaal gooien als het spel tegen zit; 
 • Voorkom aanstootgevend gedrag door de ander aan te spreken als er sprake is van gedrag waarin onsportiviteit, onveiligheid en onfatsoenlijkheid schuilt; 
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Wacht op hun signaal voordat u slaat; 
 • Maak op de driving range gebruik van de afslagmatten. Dus niet vanaf het gras slaan. De pro-tee is alleen bedoeld voor golflessen. Sla de ballen niet over het hekwerk aan de achterzijde van de driving range.  Ruim uw spullen bij vertrek van de driving range op. Denk aan mandjes en de overige losse ballen; 
 • De ballen van de driving range zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik op de driving range. In de baan is het gebruik van driving range ballen uitdrukkelijk verboden; 
 • Marshals / toezichthouders zijn er om de ronde zo goed mogelijk te laten verlopen. Volg dus hun instructies. Zij hebben de taak om te controleren of de etiquetteregels in acht genomen worden. Mocht dat niet het geval zijn hebben zij het recht om de speler te waarschuwen en bij herhaling het recht de speler te verzoeken de baan te verlaten; 
 • Uiteraard zijn ook de overige etiquetteregels uit het regelboekje van toepassing.
Kledingetiquette
 • Iedere speler wordt geacht bij golfsport gepaste en verzorgde kleding te dragen; 
 • Schoeisel: golfschoenen en -laarzen met softspikes; 
 • Draag geen aanstootgevende kleding op de baan en/of in het clubhuis; 
 • Niet toegestaan zijn sportbroekjes, leggings, topjes trainingspakken; 
 • Niet gewenst zijn spijkerbroeken met (‘modieuze’) gaten; 
 • Petten in de baan graag dragen met de klep naar voren en afzetten in het clubhuis; 

Artikel 1 | Gedragsregels

1.1  Het lid zijn of worden van de vereniging dan wel deelneming aan de activiteiten van de vereniging impliceert dat men bekend is en zich akkoord verklaart met en zich zal gedragen naar de bepalingen van de wet, de statuten, dit huishoudelijk reglement en andere bepalingen, regelingen, voorschriften en aanwijzingen welke door of namens het bestuur worden vastgesteld of gegeven.

1.2   Op de golfbaan gedraagt men zich volgens de golfetiquette.

Artikel 2 | de jeugd (t/m 18 jaar)

2.1  Het bestuur bepaalt aan de hand van de capaciteit van de baan voor hoeveel jeugdleden het lidmaatschap open staat. Kinderen van leden hebben bij toelating voorrang.

2.2 Jeugdleden betalen een gereduceerde contributie, geen inschrijfgeld, geen entreegeld en geen cateringbijdrage en krijgen uitstel voor het verstrekken van een geldlening als bedoeld in artikel 8 van de statuten

Artikel 3 | jong volwassen (19 t/m 29 jaar)

3.1  Gewone leden die per een januari van het desbetreffende verenigingsjaar achttien jaar of ouder, doch nog geen dertig jaar zijn, kunnen hun geldlening en het entreegeld in gelijke jaarlijkse termijnen verstrekken c.q. betalen. De eerste jaarlijkse termijn is verschuldigd per een januari van het jaar waarin het lid negentien jaar of ouder doch jonger dan 30 jaar wordt, terwijl de laatste termijn verschuldigd is op een januari van het jaar waarin het lid dertig jaar wordt

3.2  Jeugdleden die de leeftijd van achttien jaar bereiken en dus overgaan naar de categorie gewone leden beschreven in 3.1, zijn vrijgesteld van inschrijfgeld en entreegeld.

Artikel 4 | Toelating van leden

4.1 De schriftelijke aanvragen aan het bestuur om te worden toegelaten als lid vindt plaats op een formulier dat door het bestuur ter beschikking wordt gesteld.

4.2 Het bestuur zal het advies van de ballotagecommissie inwinnen, indien althans een dergelijke commissie door het bestuur of de algemene vergadering is ingesteld. De ballotagecommissie bestaat uit ten hoogste drie leden.

4.3 Het bestuur is gerechtigd kandidaat-leden, die als lid aanvaardbaar zijn, maar voor wie op dat moment geen plaats is, op een wachtlijst te plaatsen en daaraan voor het kandidaat-lid financiële consequenties te verbinden. Aanvragers die vermoedelijk niet binnen twaalf maanden in aanmerking komen als lid te worden toegelaten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, met mededeling of zij wel of niet op de wachtlijst komen.

4.4 Bij de toelating als lid kan onder meer rekening gehouden worden met de opbouw van het ledenbestand, familiale en vriendschappelijke betrekkingen tussen de aanvrager en een of meer leden van de vereniging. 2

4.5 Wanneer een aanvrager kan worden toegelaten als lid van de vereniging wordt schriftelijk aan hem bericht: a. per welke datum hij lid kan worden; b. aan welke financiële verplichtingen hij moet hebben voldaan alvorens rechten als lid te kunnen uitoefenen; c. dat hij zich schriftelijk akkoord moet verklaren met de statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement.

4.6 Indien de aanvrager niet binnen dertig dagen na dagtekening van de brief, bedoeld onder punt 4.5., aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, geen schriftelijke reactie heeft gegeven op de uitnodiging om lid te worden of geen verklaring in de zin van artikel 4 lid 5 sub c heeft afgegeven, kan het bestuur ervan uitgaan dat de aanvrager afziet van het lidmaatschap van de vereniging. Alsdan wordt de aanvrager van de eventuele wachtlijst verwijderd.

Artikel 5 | contributie / geldelijke bijdragen

5.1 De contributie en de overige jaarlijks in rekening te brengen kosten, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per een januari van ieder jaar. Bij latere betaling is anderhalf procent (1,5%) per maand of gedeelte daarvan als kostentoeslag verschuldigd, met dien verstande dat geen toeslag is verschuldigd bij betaling voor tien januari of bij betaling binnen drie weken na verzending van de contributienota. Onder de datum van betaling wordt verstaan de datum van bijschrijving van de gelden door bank of giro op de rekening van de vereniging.

5.2 Het wachtlijstgeld, het inschrijfgeld, het entreegeld en de geldlening zijn opnieuw verschuldigd wanneer iemand na opgehouden lid te zijn geweest, opnieuw lid wordt, tenzij het bestuur in deze een ander besluit neemt.

Artikel 6 | introductie greenfee

6.1 Het bestuur bepaalt op welke wijze niet-leden van de vereniging kunnen worden geïntroduceerd of toegelaten. Het bestuur stelt de greenfee vast.

6.2 Het bestuur kan aan de introductie of toelating voorwaarden en/of beperkingen stellen.

Artikel 7 | bestuur

7.1 Ten aanzien van de taakverdeling en werkwijze van het bestuur geldt het volgende: de voorzitter leidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen. Hij zorgt voor het algemene beleid en de algemene gang van zaken binnen de vereniging en ziet toe op de uitvoering van alle besluiten van bestuurs- en algemene vergaderingen.

7.2 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging; hij houdt daarvan afschriften en verzorgt het archief. Hij houdt de ledenadministratie bij. Hij convoceert de bestuursvergaderingen en de ledenvergadering. Daarvan worden door hem notulen bijgehouden.

7.3 De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en de boekhouding van de vereniging en voert tevens de loonadministratie van het bij de vereniging in dienst zijnde personeel. Hij legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur. Jaarlijks brengt hij aan de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand van de vereniging in de vorm van een balans en een staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting. Hij draagt er zorg voor dat deze stukken worden toegevoegd aan het verslag van de secretaris als bedoeld in het vorige lid. Hij dient namens het bestuur een begroting in ter goedkeuring door de algemene vergadering. Het bestuur kan de penningmeester machtigen om batige saldi geheel of gedeeltelijk te beleggen op naam van de vereniging. Storten op een spaarrekening of op een hoge rentedragende rekening wordt niet beschouwd als beleggen. Het geheel of 3 gedeeltelijk opnemen van deze belegde gelden vereist de handtekening van de penningmeester en de voorzitter dan wel van de penningmeester en de secretaris. Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester binnen veertien dagen na zijn aftreden verantwoording af aan het bestuur.

7.4 De andere bestuurstaken worden in onderling overleg tussen de overige bestuursleden verdeeld.

7.5 Ieder bestuurslid heeft het recht te allen tijde inzage te verkrijgen van alle bescheiden de vereniging betreffende die berusten bij andere bestuursleden en commissieleden. leder bestuurslid heeft het recht te allen tijde vergaderingen van de commissies bij te wonen en heeft daar een adviserende stem.

7.6 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Over personen wordt schriftelijk gestemd bij ongetekende gesloten briefjes.

Artikel 8 | commissies

8.1 Zoals geregeld in artikel 20 van de statuten kunnen de algemene vergadering en het bestuur ad hoc of permanent commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten. De leden van dergelijke commissies worden door het bestuur benoemd, voor zover in de reglementen van de vereniging niet anders is bepaald. Het bestuur zal voor ieder commissie een duidelijke omschrijving van bevoegdheden en taken vaststellen, behalve voor de commissies waarvan de taakomschrijving in de reglementen of de statuten van de vereniging is vastgelegd. Als een commissie wordt opgeheven dan levert haar secretaris alle bescheiden van die commissie in bij de secretaris van de vereniging.

Goedgekeurd in de algemene vergadering van 23 april 2008.  

Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.