Search
Close this search box.

Golfclub Landgoed Nieuwkerk staat onder de leiding van het bestuur. Van links naar rechts op onderstaande foto:

 • Piet Poos (penningmeester)
 • Patrick van der Weijden (PR en communicatie)
 • Geeske de Meulder (secretaris)
 • Grazia van der Ven (ad interim-voorzitter)

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Toezicht en de B.V. directie. De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 • Ineke Claassen (voorzitter)
 • Rob van den Nouweland
 • Bas Evers

De B.V. directie bestaat uit:

 • Martijn van de Louw
 • Pim Geeven

De B.V. directie werkt nauw samen met de Raad van Commissarissen welke bestaat uit:

 • Walter Toemen
 • Huub de Pont

De bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering, de Raad van Toezicht en het bestuur zijn statutair vastgelegd.

Gelukkig hebben we een fijne club waar respect voor elkaar een van de plezierige grondhoudingen is en waar de gedragscode binnen de sport over het algemeen goed nageleefd wordt.

Toch kan het voorkomen dat een van de leden, begeleiders van jeugdleden, horecapersoneel, pro’s of vrijwilligers zich door het gedrag van iemand anders op het terrein van de club (in de baan, op de driving range, het clubhuis of op de parkeerplaats) onheus bejegend voelt. Gaat het daarbij om grensoverschrijdend gedrag (denk aan verbale uitlatingen, seksuele intimidatie, agressie of geweld), dan is het voor die persoon mogelijk zich te wenden tot de klachtencommissie of één van onze vertrouwenspersonen

De klachtencommissie bestaat uit: 

 • Chris Hulst (voorzitter): 06 12 86 84 32
 • Maarten Donkers: 06 13 46 76 20
 • Wil Staffhorst: 06 53 29 05 61
 • Vacature – bij voorkeur een dame 

U kunt uw klacht sturen naar klachten@golfclublandgoednieuwkerk.nl
Klachten worden behandeld aan de hand het met zorg opgestelde klachtenprocedure

Onze vertrouwenspersonen luisteren naar degene die zich tot ons heeft gewend, denken mee over de aanpak, gaan in gesprek met de beklaagde(n) en streven naar een fatsoenlijke, bevredigende en correcte afwikkeling van de kwestie. Lukt dat niet of bestaat het vermoeden dat het gaat om strafbaar gedrag, dan begeleiden we de klager bij de doorverwijzing van de zaak naar de commissie bij de NGF die kwesties die vallen onder de noemer “grensoverschrijdend gedrag” behandelt.

Uiteraard zijn wij als vertrouwenspersonen gehouden aan het vertrouwelijk behandelen van de ingebrachte klachten. Dat wil zeggen dat discretie in acht wordt genomen en het bestuur pas geïnformeerd wordt als er sancties genomen moeten worden.

Wij zijn benaderbaar via e-mail en telefoon en zullen het aangebrachte probleem gezamenlijk behandelen (tenzij één van ons direct of indirect persoonlijk betrokken is).

Ineke Claassen, +31 6 54 93 67 11, ineke.claassen@gmail.com
Rob van den Nouweland, +316 12 77 53 98, rob@vandennouweland.nl

Geo & Groen is de commissie die de directie van de B.V. zal bijstaan bij het opstellen van het baanbeheerplan en bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de baan.

In dit plan wordt een visie opgenomen over de gewenste ontwikkeling van de baan op langere termijn en een vertaling gemaakt naar de gevolgen die dit heeft op de inrichting van de baan en de eisen die daarbij moeten worden gesteld aan het onderhoud. Het optimaliseren van de speelkwaliteit in 4 seizoenen is daarbij het doel.

De club heeft zich gecerticeerd volgens de GEO norm, een norm met als uitgangspunt een duurzame golfbaan. In deze norm zijn eisen gesteld aan natuurbehoud, milieu, veiligheid, water gebruik, energie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het is een taak van Geo  & Groen  om het GEO systeem te onderhouden en te verbeteren. De commissie bestaat uit: 

 • Gert Leermakers
 • Jacq van Aarle

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen naar geogroen@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De PR & communicatiecommissie zorgt voor alles wat te maken heeft met communicatie, zowel intern als extern. Denk bijvoorbeeld aan drukwerk, websitebeheer, social media, nieuwsbrief en het TV scherm in het clubhuis. Maar ook aan het monitoren en opvolgen van Leading Courses beoordelingen, coördineren van mentoren voor nieuwe leden, veelvuldig en nauw samen werken met alle vrijwilligers ten behoeve van activiteiten. De commissie bestaat uit: 

 • Patrick van der Weijden (bestuur)
 • Patricia van de Louw (06-43035784)
 • Ton Willems
 • Will Spapens (Businessclub)
Heeft u vragen, neemt u gerust contact met ons op via pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl
 
Wilt u graag meer weten over de doelstellingen van onze commissie? Klik dan
hier om het PR & communicatieplan te lezen. 
 

Beelden voor extern rechtenvrij gebruik

Er staan veelvuldig foto’s en logo’s op onze website. Het is niet toegestaan deze foto’s en afbeeldingen te gebruiken zonder hiervoor toestemming te vragen. 

Heeft u (kwalitatief) beeldmateriaal nodig? Neem dan contact op met onze PR & communicatiecommissie door een e-mail te sturen aan pr@golfclublandgoednieuwkerk.nl of bel naar 06-43035784. 

De wedstrijdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse verenigingswedstrijden zoals o.a. de presidentscup, maandbeker wedstrijden, clubkampioenschappen matchplay & strokeplay, vlaggetjes wedstrijd tijdens Koningsdag en nog veel meer. 

Ben je benieuwd naar wedstrijden klik hier om direct naar de activiteitenkalender te gaan of klik hier voor het jaaroverzicht in één oogopslag. Wil je geen wedstrijd of activiteit missen? Met een druk op de knop laad je direct alle activiteiten in je agenda. 

Daarnaast ondersteunen we, waar nodig bij overige activiteiten en wedstrijden binnen onze vereniging.

De wedstrijdcommissie bestaat uit:  

 • Wil Staffhorst (voorzitter) 06-53290561
 • Paula Wagemakers (secretaris)
 • Coby Jonkers  
 • Ad van Haaren

Heb je vragen, opmerkingen en/of eventueel suggesties? Mail ons op: wedstrijdcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De herendagcommissie organiseert in het seizoen iedere woensdag een wedstrijd voor de heren van Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

Alle leden van Golfclub Landgoed Nieuwkerk kunnen deelnemen aan de herendag. De commissie bestaat uit: 

 • Ad Naber (voorzitter)
 • Wil Staffhorst (penningmeester)
 • André IJsseldijk
 • Jan Klinckenberg
 • Cees Muskens
 • Henk Rijnen
 • Cees Schalke

Wilt u meer weten over de herendag klik dan hier of stuur een e-mail aan herendag@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De damesdagcommissie organiseert in het seizoen iedere dinsdag een wedstrijd voor de deelnemers aan de damesdag. De commissie bestaat uit: 

 • Carin van de Kruijs (voorzitter)
 • Else Marie van Wensen
 • Paula Kerkhof 
 • Marianne Lancel (secretaris)
 • Tonny van de Wouw
 • Marij Ijsseldijk
 • Annelies Verschoor

Wilt u meer weten over deze gezellige damesdag? Spreekt u één van ons gerust aan op de club of stuur een e-mail naar damesdag@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

De mixeddagcommissie organiseert in het seizoen iedere laatste vrijdag van de maand een 18 holes Stableford en een 9 holes Texas Scramble wedstrijd voor alle meerderjarige leden van onze club. De commissie heeft tot doel de sociale band tussen de leden te versterken. Dit deels natuurlijk door het golfspel zelf, deels door de vrijwillige deelname aan het na de wedstrijd georganiseerde gezamenlijk diner. Tijdens en na het diner wordt, zo mogelijk, aandacht besteed aan gezellige activiteiten, liefst van eigen leden. De kosten bedragen een nieuwe golfbal per deelname. Alle verkregen golfballen worden als prijs of verloting uitgekeerd. Deelname aan het diner is voor eigen rekening.

De commissie bestaat uit:

 • Rico Borrani
 • Han Knape
 • José Knape
 • Yvonne van Riel
 • Toy de Rooij

Heeft u vragen of ideeën, stuur gerust een e-mail naar mixeddag@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

ZAC staat voor Zomer Avond Competitie en wordt in de zomer vanaf eind mei tot en met half augustus georganiseerd. Men speelt 7 wedstrijden welke een keer per twee weken op donderdagvond plaatsvinden vanaf 16:30 uur. 

Leden kunnen zich in teamverband inschrijven met een maximum van 9 leden per team met een maximum van 13 teams. De commissie bestaat uit: 

 • Ingrid Verbakel
 • Chris Hulst

U kunt de commissie bereiken door een e-mail te sturen aan zac@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

De marshals bij Golfclub Landgoed Nieuwkerk zijn vrijwilligers die zich inzetten om het spelplezier van alle spelers te vergroten. De marshals vervullen een rol bij de begeleiding van de spelers, zij treden op als gastvrouw/gastheer en zorgen dat een ieder zich welkom voelt bij onze club. Denk aan de volgende activiteiten:

 • Gasten ontvangen
 • Nuttige informatie verstrekken
 • Zij houden toezicht op het spel (denk aan veiligheid en etiquette, speelsnelheid en doorstroming)
 • Zij bieden zo nodig een helpende hand. (denk aan club vergeten/verloren of materiaalpech)
 • De marshalcommissie houdt zich bezig met het maken, bijhouden en uitvoeren van het marshalplan.

De leden van de marshalcommissie zijn:

 • Fokke Boomsma (voorzitter)
 • Chris Hulst
 • Hans de Rooij
 • Vacature

Heeft u vragen? Stuur een e-mail aan marshal@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De commissie bestaat uit:

 • Mari Berkers
 • Grazia van der Ven
 • Dennis van Boxtel
 • Ruben van Alten

tc@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De competitiecommissie regelt alle zaken die met de NGF competitie te maken hebben. Dat is een gezellige competitie die plaats vindt in april. De wedstrijdvorm is matchplay in verschillende vormen. Het is toegankelijk voor handicap 36 tot 0. Er zijn wedstrijden op verschillende dagen van de week.

Wilt u meer informatie of in contact komen met een competitieteam, neem dan contact op met één van de commissieleden: 

 • Wilfred van Pelt
 • Mari Berkers 
 • Ruben van Alten

Of stuur een email aan compcie@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De handicap- & regelcommissie heeft als belangrijkste taak het verwerken van Qualifying Scores en het vaststellen van de handicaps. Verder ziet de commissie toe op de Qualifying condities van de baan en neemt zo nodig actie in overleg met Geo & Groen en hoofd-greenkeeper. Denk daarbij aan tijdelijke Plaatselijke Regels, zoals plaatsen en bepalen van Grond in Bewerking. De commissie bestaat uit de volgende personen: 

 • Wilfred van Pelt (voorzitter, clubreferee NGF regelcommissaris 1 & 2)
 • Paula Wagemakers (clubreferee NGF regelcommissaris 1 & 2)
 • Christine Eijlander (hcp-registratie)
 • Maarten Donkers (afname regelexamen)

Daarnaast is een belangrijke taak van deze commissie er voor te zorgen dat leden goed op de hoogte zijn van de laatste regels. De golfregels helpen golfers in lastige situaties en de etiquette zorgt voor snelheid en zorg in de baan. De commissie verzorgt onder andere de regelexamens die nodig zijn voor het behalen van handicap 54, beantwoordt regelvragen en neemt beslissingen in wedstrijden. Verder stelt zij Plaatselijke Regels op en bepaalt mede de markeringen van de baan.

De jeugdcommissie probeert de nodige aandacht te geven aan het reilen en zeilen van de jeugd binnen de vereniging. Spelplezier en aanleren van basisvaardigheden en technieken hebben veel aandacht maar ook de wat gevorderde jeugdleden worden niet vergeten. In dat kader organiseert de jeugdcommissie trainingen en wedstrijden voor de jeugd en probeert waar mogelijk jeugdspelers te laten integreren in clubwedstrijden en wedstrijden in NGF verband. De commissie bestaat uit: 

 • Hans Feitz (voorzitter)
 • Maarten Hoevenaars 
 • Ingrid Bogaers
 • Linda Levens
 • Patricia van Boxtel

U kunt de jeugdcommissie bereiken door een e-mail te sturen aan jeugd@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Klik hier voor meer informatie. De commissie bestaat uit:

 • André IJsseldijk
 • Leo Witkamp

De flora & fauna commissie heeft als doelstelling de ondersteuning van de club ter verbetering van de biodiversiteit in onze baan. De leden van de commissie dragen onder andere zorg voor het beheer van de nestkasten en de jaarlijkse vogeltelling.  

De commissieleden zijn:

 • Cees Schalke (voorzitter)
 • Rob van den Heuvel 
 • Annelies Verschoor
 • Toy de Rooij
 • Pim Theunissen

Lees hier het verslag over de biodiversiteit in onze baan 2024. 

De countryclub is per 1 januari 2023 een nieuw initiatief binnen onze vereniging. Deze commissie zorgt ervoor dat (toekomstig) oud-leden zijn of haar golfcarrière langzaam af kunnen bouwen en vooral het contact met de club en hun golfmaatjes niet verliezen.

Klik hier voor meer informatie. De commissie bestaat uit:

 • Ed Ghering
 • Han Knape
 • Ed Lejeune
 • Thérèse de Kort

Tevens is de commissie nog op zoek naar enthousiaste nieuwe commissieleden. Heeft u vragen? U kunt een e-mail sturen naar countryclub@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Een EHBO commissie mag en kan natuurlijk niet ontbreken bij een vereniging zoals wij. De EHBO commissie zorgt er onder andere voor dat er voldoende EHBO materialen op de club aanwezig zijn en organiseert meerdere keren per jaar (herhalings)cursussen. 

De commissieleden zijn:

 • Mieke van Rijn
 • Geeske de Meulder (namens het bestuur) 

De commissie is nog op zoek naar vrijwilligers om de commissie uit te breiden. Is dat iets voor jou? Stuur dan een e-mail naar bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl 

De commissie houdt zich bezig met de organisatie van de festiviteiten rond de (ver)jaardag van de club, die een vijfjaarlijks hoogtepunt kennen. Aangezien de golfclub is opgericht op 22 januari 1985, is dat laatste het geval in alle jaren die op een 0 of een 5 eindigen. 

Leden van deze commissie zijn 

 • Paul Ritzen (voorzitter) 
 • Ans Segers

Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.