Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag

Ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie onderschrijft Golfclub Landgoed Nieuwkerk volledig het daarvoor door de NGF opgestelde tuchtreglement en uiteraard ook de daarin opgenomen gedragsregels.

Indien er aanleiding is te veronderstellen dat inbreuken op dit reglement plaats vinden kan contact worden opgenomen met de hiervoor binnen Golfclub Landgoed Nieuwkerk hiervoor aangestelde vertrouwenspersonen, te weten Ineke Claassen en Rob van den Ouweland. 

Ineke Claassen
0031 6  54 93 67 11
ineke.claassen@gmail.com

Rob van den Nouweland            
0031 6 12 77 53 98
rob@vandennouweland.nl

Rob en Ineke aan het woord

Gelukkig hebben we een fijne club waar respect voor elkaar een van de plezierige grondhoudingen is en waar de gedragscode binnen de sport over het algemeen goed nageleefd wordt.

Toch kan het voorkomen dat een van de leden, begeleiders van jeugdleden, horecapersoneel, pro’s of vrijwilligers zich door het gedrag van iemand anders op het terrein van de club (in de baan, op de driving-range, het clubhuis of op de parkeerplaats) onheus bejegend voelt. Gaat het daarbij om grensoverschrijdend gedrag (denk aan verbale uitlatingen, seksuele intimidatie, agressie of geweld), dan is het voor die persoon mogelijk zich te wenden tot een van de ondertekenaars van dit artikel, die door het bestuur van de club zijn aangewezen als vertrouwenspersonen.  

Als vertrouwenspersonen zijn we het eerste aanspreekpunt bij zorgen, vragen of klachten. We luisteren naar degene die zich tot ons heeft gewend, denken mee over de aanpak, gaan in gesprek met de beklaagde(n) en streven naar een fatsoenlijke, bevredigende en correcte afwikkeling van de kwestie. Lukt dat niet of bestaat het vermoeden dat het gaat om strafbaar gedrag, dan begeleiden we de klager bij de doorverwijzing van de zaak naar de commissie bij de NGF die kwesties die vallen onder de noemer “grensoverschrijdend gedrag” behandelt.

Uiteraard zijn wij als vertrouwenspersonen gehouden aan het vertrouwelijk behandelen van de ingebrachte klachten. Dat wil zeggen dat discretie in acht wordt genomen en het bestuur pas geïnformeerd wordt als er sancties genomen moeten worden.

Wij zijn benaderbaar via e-mail en telefoon en zullen het aangebrachte probleem gezamenlijk behandelen (tenzij één van ons direct of indirect persoonlijk betrokken is).

Pagina inhoudsopgave
    Add a header to begin generating the table of contents

    Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.