Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy en gegevens bescherming (AVG)

Uw privacy

Golfclub Landgoed Nieuwkerk is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van leden, leveranciers, gasten,  gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens leden, leveranciers, gasten,  gebruikers van onze apps en bezoekers van onze website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Golfclub Landgoed Nieuwkerk zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Golfclub Landgoed Nieuwkerk uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de Golfclub Landgoed Nieuwkerk persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u een Golfclub Landgoed Nieuwkerk  lidmaatschap afsluit dan wel om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u gebruik maakt van de faciliteiten van Golfclub Landgoed Nieuwkerk, hetzij als gast op onze golfbaan, dan wel als gebruiker/bezoeker van onze website.
  • Wanneer u contact heeft met de Golfclub Landgoed Nieuwkerk. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult,  inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via sociale media benadert;
  • Om leden/gasten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media, waarbij Golfclub Landgoed Nieuwkerk rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze website (inclusief gebruikte apps).

E-mail

Golfclub Landgoed Nieuwkerk heeft haar eigen leden – nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van deze nieuwsbrief dan wordt deze per e-mail toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) activiteiten , wedstrijden, producten en diensten door of namens  Golfclub Landgoed Nieuwkerk  indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

Golfclub Landgoed Nieuwkerk laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Sociale Media.

Golfclub Landgoed Nieuwkerk gaat graag, via het web en (eigen) sociale media kanalen, in dialoog met leden, gasten, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. GC Landgoed Nieuwkerk volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant GC Landgoed Nieuwkerk zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. GC Landgoed Nieuwkerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, GC Landgoed Nieuwkerk (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. GC Landgoed Nieuwkerk is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale e media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met GC Landgoed Nieuwkerk via info@golfclublandgoednieuwkerk.nl

De Golfclub Landgoed Nieuwkerk  app’s

De GC Landgoed Nieuwkerk biedt een deel van haar dienstverlening aan door middel van apps. Door apps kunnen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Ook het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via apps valt onder dit privacy-en cookie statement.

De GC Landgoed Nieuwkerk kan ten behoeve van een goede werking van de app bij de installatie ervan toestemming vragen voor toegang en verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Websites van Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Op de website van Golfclub Landgoed Nieuwkerk treft u een aantal links aan naar andere websites. De GC Landgoed Nieuwkerk kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Golfclub Landgoed Nieuwkerk, t.a.v. het Bestuur Nieuwkerksedijk Zuid, 5051 DW Goirle of e-mail: bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren..

Wijzigingen

De GC Landgoed Nieuwkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de Golfclub Landgoed Nieuwkerk een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Golfclub Landgoed Nieuwkerk uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de Nieuwsbrief.

Goirle 11 april 2018

Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.