Zoek
Sluit dit zoekvak.

Over ons

Geschiedenis

De golfbaan en club zijn sinds 24 juni 1995 op de huidige locatie gevestigd, maar hebben een veel langere historie. Golfclub Landgoed Nieuwkerk is in 1985 gestart op de locatie “Den Rijacker” in Tilburg onder de naam “Eerste Tilburgse Golfclub” (ETG). Door wijziging van de bestemmingsplannen moest er noodgedwongen uitgeweken worden naar een nieuwe locatie  op het Gemeentelijk Sportpark in Goirle. Op dit sportpark werd een provisorische golfbaan aangelegd op de bestaande hockey- en voetbalvelden, met alle bijbehorende ongemakken. Desondanks groeide de golfclub uit tot een volwaardige club, aangesloten bij de NGF als geassocieerd lid. Naarmate het ledental groeide nam ook de wens toe om te kunnen beschikken over een eigen, volwaardige golfbaan.

In dezelfde periode was bij Baron Eric de Jamblinne de Meux het idee ontstaan om op het “Landgoed Nieuwkerk”, eigendom van de familie, een golfbaan aan te leggen. Dit landgoed bestaat uit grote bospercelen en weilanden, doorkruist door het beekje/riviertje De Leye en biedt een habitat voor velerlei soorten vogels, amfibieën, fazanten, reeën en een uitgebreide flora.

Uit de contacten tussen ETG en de Baron is uiteindelijk het initiatief ontstaan  om gezamenlijk een 9 holes golfbaan te realiseren. Deze overeenkomst is aanleiding geweest tot wijziging van de naam van de golfclub in Golfclub ETG Landgoed Nieuwkerk en later in Golfclub Landgoed Nieuwkerk.

De vereniging

De golfclub is een vereniging van leden en voor leden.

Een grote groep vrijwilligers is via commissies actief betrokken bij het besturen van de club en het organiseren van activiteiten zoals wedstrijden, deelname aan de competitie en evenementen voor de leden. Ook bij het onderhoud en het verbeteren van de baan hebben de leden een belangrijke stem. Bij Golfclub Landgoed Nieuwkerk kom je om te golfen, maar ook om elkaar te ontmoeten en met andere leden actief te zijn.

De leden hebben in het verleden ook een belangrijke bijdrage geleverd in de financiering van de aanleg van de baan. De kosten van de jaarlijkse exploitatie worden opgebracht door de contributie van de leden, aangevuld met middelen uit sponsoring en greenfees.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste besluitvormende orgaan. De vereniging kent tevens een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet er namens de leden op toe dat het bestuurlijke gebeuren in overeenstemming is met de doelstellingen van de vereniging. De bevoegdheden van de Algemene ledenvergadering, de Raad van Toezicht en het Bestuur zijn statutair vastgelegd.

Bestuur

Het bestuur vergadert maandelijks op maandag om 19.30 uur. Eventueel kunt u stukken insturen die besproken kunnen worden tijdens deze vergadering.

bestuur

Van links naar rechts op de foto:

Piet Poos (penningmeester) 
Patrick van der Weijden 
Martijn van Hest (voorzitter)
Martijn van de Louw (vice-voorzitter)
Geeske de Meulders (secretaris)
Jacq van Aarle 

Contact: bestuur@golfclublandgoednieuwkerk.nl

Vrijdag 29 april wordt het wildrooster geplaatst bij de ingang van het terrein en is het vanaf 18.00 uur niet meer mogelijk het terrein op of af te rijden. Eventuele uitwijkmogelijkheden om te parkeren zijn de Hondenclub (komende vanaf Goirle op de Nieuwkerksedijk ongeveer ter hoogte van hole 5 naar rechts) of bij Klooster Nieuwkerk.